2467024369 6942918847 Ιουστινιανού 7 - Καστοριά vassileiadisp@gmail.com
 
 
 
     
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 
 
     
 
 
 
 
     
 
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
     
 

(0030) 6945479114

e-mail: vassiliadisn@gmail.com

 
     
 
     
 
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΣΛΗΣ
 
     
 

(0030) 6942918847

e-mail: vassileiadisp@gmail.com

 
     
 
     
 
  ΣΥΛΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
 
     
 

(0030) 6949285866

e-mail: sylviavasi22@gmail.com

 
     
 
     
 
  ΣΙΛΙΑ ΛΙΟΓΑ
 
     
 

(0030) 6976800796

e-mail: silialioga1@outlook.com.gr